keyMazony Firefox
Gratis (libre)   
1

Función específica de Amazon para Firefox.